Знак гроза (кавак) по гороскопу майя

Знак Гроза (Кавак) по гороскопу Майя

характер Грози

Людина Грози — це вкрай емоційна натура. Навіть коли зовні він виглядає спокійним, в його поведінці, і в першу чергу в очах, відчувається велика сила його почуттів і внутрішня напруженість. Він як грозове небо, яке в будь-який момент може пролитися на землю нестримним дощем або осяятися спалахами блискавок.

Втім, це відноситься до будь-яких почуттів Грози — як до позитивних, так і до негативних. При цьому його почуття можуть змінюватися неймовірно швидко.

Якщо говорять, що від любові до ненависті один крок, то у людини Грози — навіть не крок, а півкроку, настільки швидко він здатний переходити від бурхливої ​​радості до бурхливого обурення, і навпаки.

Втім, все це аж ніяк не означає, що люди Грози в повсякденному житті є зовсім вже некерованими. Навпаки, вони добре знають за собою свою глибоку емоційність і прекрасно усвідомлюють можливі наслідки цього.

Як правило, ще з малих років вони на власному досвіді переконуються в необхідності стримувати свої могутні, неприборкані почуття і щосили намагаються тримати себе в руках.

Інша справа, що при їх темперамент стриматися вдається далеко не завжди, і час від часу їх емоції все одно прориваються назовні. Така вже їхня природа, яку вони не владні змінити.

Така постійна боротьба зі своїми потужними почуттями загартовує їх волю, роблячи характер наполегливою, але вона ж накладає на них і відбиток якогось трагізму. Справді, вічна боротьба з самим собою мало схиляє до того, щоб бути безтурботним, життєрадісною людиною, а тому набагато частіше людям Грози притаманне серйозний вираз обличчя — нерідко з відтінком напруженості.

Ще більше характер Грози посилюється такою рисою, як незалежність і свавілля. При силі його емоцій він просто не в змозі підкорятися обставинам або чиїмось указам.

Звичайно, жити поруч з такою незалежною людиною, почуття якого так непередбачувані і глибокі, дуже непросто.

Та й самій людині Грози його бурхливий характер приносить величезне кількість проблем — вся його життя наповнене потужними переживаннями і пристрастями.

З іншого боку, в тих областях, де потрібна сила почуттів, ніхто не зможе зрівнятися з Гроза. Дуже добре, коли ці люди знаходять себе в мистецтві, де вони можуть найкращим чином реалізувати весь свій могутній потенціал.

Крім того, в силу свого темпераменту Гроза часто потрапляє в епіцентр всіляких скандалів і яскравих подій, а значить, і їх шанси потрапити на перші шпальти газет максимально високі. Цікаво, що батьком самого жанру «жовтої преси», що живиться скандалами і скандальними чутками, вважається відомий американський журналіст Джозеф Пулітцер, який народився в день Грози.

В цьому і полягає головний талант людини Грози — залучати до себе увагу. Для цього йому навіть необов'язково бути учасником скандальних подій: увагу привертає сама його неординарна особистість. Секрет же криється в тому, що в самому їхньому вигляді, в самих очах, читається якась зачаровує передгрозова сила.

Не тільки емоції, але і саме мислення Грози також відрізняється великою силою і глибиною.

Звичайно, він не схожий на вченого сухаря, але зате здатний принести своє могутнє натхнення і наснагу навіть в наукову творчість, пофарбувавши його новими яскравими фарбами.

Не дивно, що під цим знаком народилося чимало видатних вчених. Чого варті хоча б такі імена, як Максвелл або Нільс Бор — один із засновників квантової фізики!

Ще одна яскрава риса Грози — це небайдужість до багатства, слави і взагалі всіляких житейських спокус.

Безумовно, мрії про славу та багатство характерні для всіх, але ні в кого іншого ці прагнення не викликають таких сильних почуттів.

Більш того, люди Грози, як правило, катастрофічно не вміють задовольнятися тим, що у них є, в цьому їм властива та ж непомірність і надмірність, що і в усьому іншому.

Іншими словами, життя людини, народженої в день Грози, що не обіцяє бути легкою. Це не означає, що на його частку неодмінно випадуть трагічні випробування — головним життєвим випробуванням Грози є він сам і його важкий характер.

Він як енергія атомного ядра, яка може бути руйнівною, але яку можна приборкати і направити в творче русло, а тому якщо людина Грози хоче прожити повноцінно і щасливо, йому потрібно навчитися не стільки стримувати себе, скільки знайти душевну рівновагу.

Тоді могутня сила його емоцій неодмінно обернеться своєю позитивною стороною, піднісши його на небачені висоти — можливо навіть, недоступні нікому іншому.

Схожі статті

Источник: http://jak.bono.odessa.ua/articles/goroskop-majja-groza.php

Гороскоп майя: кауак — гроза

Знак Гроза (Кавак) по гороскопу Майя

Март: 14, Апрель: 8, 28, Май: 18, Июнь: 7, 27, Июль: 17, Август: 6, 26, Сентябрь: 15, Октябрь: 5, 25, Ноябрь: 14, Декабрь: 4, 24, Январь: 13, Февраль: 2, 22

Рожденные в день-знак Гроза люди часто испытывают ощущение, что их жизнь — одна сплошная затянувшаяся буря. Хранители Дней говорят, что представителей этого знака часто навещают предки, внося в их жизнь тревогу и сумятицу. Но, несмотря на сложные отношения с кармическим прошлым, настоящее, обычно, складывается удачно.

Эта врожденная особенность — попасть в самую гущу конфликтных ситуаций — досадна, потому что типичные люди Грозы — существа чувствительные и сострадательные. Душевная тонкость и впечатлительность способны сделать   из   них   художников   или   мировых   служителей.

Представители дня-знака Гроза могут освободиться от своего кармического бремени, посвящая себя служению высшему. Из-за своей впечатлительности люди Грозы легко ранимы. «Зыбкость» их психики связана с мягкой природой Воды, которая ответственна за сильную сострадательность души и за все печали и трудности. Некоторые люди дня-знака Гроза маскируют свою чувствительность за резкостью суждений.

Сверхчувствительность людей Грозы порой проявляется как болезнь — люди этого знака часто бывают слабы здоровьем. Они должны беречься от простуд и гриппа, впрочем, «все от нервов», они просто должны больше любить, ценить и уважать себя и бережнее к себе относиться.

Несмотря на кармический груз, который люди Грозы несут с собой по жизни, впереди у них — великое и светлое освобождение от проблем. Впереди маячит магический и всесильный Олень — символ мужества и стабильности, которые они обретают, «накрыв стол богов» и направляя энергию сострадания в русло высшего служения.

Источник: https://goroskope.net/goroskop-maja-groza/

Гороскоп майя: Гроза (Кавак)

В данном разделе представлен гороскоп Майя. Каждый день в календаре майя что-то означал, всего в каждом месяце по календарю майя 20 дней. С помощью нашей программы вы сможете узнать в какой день по календарю майя вы родились и каким характером наделены.

Гроза (Кавак)

Людям, рожденным в день Грозы, выпала очень непростая судьба.

Они остро реагируют на все происходящее, их нервы всегда на взводе, и хотя они привыкают к своему постоянному нервному напряжению, как к фону, который сопровождает их всю жизнь, тем не менее оно часто прорывается у них наружу.

С другой стороны, ни под одним другим знаком не родилось на свет столько знаменитостей, оставивших после себя столь яркий, глубокий след. В этом смысле Гроза намного превосходит все остальные майянские знаки.

Человек Грозы – это крайне эмоциональная натура. Даже когда внешне он выглядит спокойным, в его поведении, и в первую очередь в глазах, ощущается большая сила его чувств и внутренняя напряженность. Он как грозовое небо, которое в любой момент может пролиться на землю неудержимым дождем или озариться вспышками молний.

Впрочем, это относится к любым чувствам Грозы – как к позитивным, так и к негативным. При этом его чувства могут меняться невероятно быстро.

Если говорят, что от любви до ненависти один шаг, то у человека Грозы – даже не шаг, а полшага, настолько быстро он способен переходить от бурной радости к бурному негодованию, и наоборот.

Впрочем, все это отнюдь не означает, что люди Грозы в повседневной жизни являются совсем уж неуправляемыми. Наоборот, они хорошо знают за собой свою глубокую эмоциональность и прекрасно сознают возможные последствия этого.

Как правило, еще с малых лет они на собственном опыте убеждаются в необходимости сдерживать свои могучие, необузданные чувства и изо всех сил стараются держать себя в руках.

Другое дело, что при их темпераменте сдержаться удается далеко не всегда, и время от времени их эмоции все равно прорываются наружу. Такова уж их природа, которую они не властны изменить.

Такая постоянная борьба со своими мощными чувствами закаляет их волю, делая характер упорным, но она же накладывает на них и отпечаток некоего трагизма. В самом деле, вечная борьба с самим собой мало склоняет к тому, чтобы быть беззаботным, жизнерадостным человеком, а потому гораздо чаще людям Грозы присуще серьезное выражение лица – нередко с оттенком напряженности.

Еще больше характер Грозы усугубляется такой чертой, как независимость и своеволие. При силе его эмоций он просто не в состоянии подчиняться обстоятельствам или чьим-либо указам.

Конечно, жить рядом со столь независимым человеком, чувства которого так непредсказуемы и глубоки, очень непросто.

Да и самому человеку Грозы его бурный характер доставляет огромное количество проблем – вся его жизнь наполнена мощными переживаниями и страстями. С другой стороны, в тех областях, где требуется сила чувств, никто не сможет сравнится с Грозой.

Очень хорошо, когда эти люди находят себя в искусстве, где они могут наилучшим образом реализовать весь свой могучий потенциал.

Кроме того, в силу своего темперамента Гроза часто попадает в эпицентр всевозможных скандалов и ярких событий, а значит, и их шансы попасть на первые полосы газет максимально высоки. Интересно, что отцом самого жанра «желтой прессы», питающейся скандалами и скандальными слухами, считается известный американский журналист Джозеф Пулитцер, родившийся в день Грозы.

В этом и состоит главный талант человека Грозы – привлекать к себе внимание. Для этого ему даже необязательно быть участником скандальных событий: внимание привлекает сама его неординарная личность. Секрет же кроется в том, что в самом их облике, в самих глазах, читается какая-то завораживающая предгрозовая сила.

Не только эмоции, но и само мышление Грозы также отличается большой силой и глубиной.

Конечно, он не похож на ученого сухаря, но зато способен принести свое могучее вдохновение и воодушевление даже в научное творчество, окрасив его новыми яркими красками.

Неудивительно, что под этим знаком родилось немало выдающихся ученых. Чего стоят хотя бы такие имена, как Максвелл или Нильс Бор – один из основателей квантовой физики!

Еще одна яркая черта Грозы – это неравнодушие к богатству, славе и вообще всевозможным житейским соблазнам.

Безусловно, мечты о славе и богатстве характерны для всех, но ни у кого другого эти стремления не вызывают столь сильных чувств.

Более того, люди Грозы, как правило, катастрофически не умеют удовлетворяться тем, что у них есть, в этом им свойственна та же неумеренность и чрезмерность, что и во всем остальном.

Иными словами, жизнь человека, рожденного в день Грозы, не обещает быть легкой. Это не значит, что на его долю непременно выпадут трагические испытания – главным жизненным испытанием Грозы является он сам и его трудный характер.

Он как энергия атомного ядра, которая может быть разрушительной, но которую можно обуздать и направить в созидательное русло, а потому если человек Грозы хочет прожить полноценно и счастливо, ему нужно научиться не столько сдерживать себя, сколько обрести душевное равновесие.

Тогда могучая сила его эмоций непременно обернется своей позитивной стороной, вознеся его на невиданные высоты – возможно даже, недоступные никому другому.

Значение символа Кавак

Майянское КАВАК дословно читается как «опрокинется, перевернется», являясь производным от глагола «каваль», тем не менее традиционно данный знак интерпретируется как Гроза. Это связано как с характером самого знака, так и с игрой слов: «кавак» созвучно майянскому «к’а-вак’», что означает «сильный грохот, треск, гром».

Главным элементом иероглифа знака Кавак является опрокинутая горка, состоящая из отдельных кружков. Чаще всего сверху эта горка ограничена прямой горизонтальной линией, что символизирует высший предел.

Сочетание знака высшего предела и опрокинутой горки следует понимать как переполненность, бурное выплескивание через край.

Читайте также:  Младший аркан таро рыцарь мечей: значение и сочетание с другими картами

Еще один частый элемент иероглифа Кавак — косой крест, состоящий из двух прямых коротких линий, означающих трещину, раскол, прорыв.

Часто иероглиф знака Кавак стилизуется под человеческое лицо в профиль. При этом на месте рта нередко изображается значок зерна (разделенный пополам прямоугольник) в окружении множества черных точек. На языке майянских образов все это означает множество разговоров и мыслей о богатстве и изобилии.

Таким образом, Гроза — это знак переполненности чувствами, чувственного взрыва.

 • Принцесса Диана (Диана Спенсер) (р. 1.07.1961) – Скандально известная английская принцесса, трагически погибшая в 1997 году.
 • Йоко Оно

Источник: https://tragos.ru/mayan-horoscope/groza

Гроза: Характеристика по гороскопу Майя

Жизнь таких людей практически никогда не бывает спокойной и уравновешенной. Они могут как притягивать события, которые несут скандалы, неприятности и происшествия, так и роковым образом менять чужую жизнь. Именно по этой причине они чаще других оказываются втянуты в конфликты и скандалы.

Люди, рожденные под знаком грозы, редко бывают спокойными и обаятельными. Обычно они притягивают скандалы или сами разводят их на пустом месте, приводят к конфликтам и ссорам.

Именно по этой причине их жизнь бывает крайне редко спокойной и уравновешенной, даже если они сами стремятся к комфорту и спокойной, уравновешенной жизни. Люди знака гроза могут быть хмурыми, серьезными, строгими и довольно конфликтными личностями.

Воздействовать на их чувства и призывать к спокойствию бывает просто бесполезно, так как они больше понимают только логику.

Среди людей этого знака могут попадаться внешне обычные и спокойные люди, которые никак не выделяются в толпе, но при этом могут вносить смуту в жизнь других людей, сеять вокруг себя конфликты, ссоры, разбивать семьи и портить отношения с людьми.

Энергетика гороскопа может проявляться и в том, что человек постоянно притягивает к себе неприятности, скандалы, а иногда и аварии и катастрофы, но практически всегда выживает и выходит из опасных ситуаций без видимых и значительных повреждений. Есть люди, которые и вовсе напоминают своим видом и выражением лица грозовую тучу – очень серьезны и могут разозлиться на пустяки. Именно по этой причине таким людям не стоит возражать, так как после этого можно стать жертвой крупных неприятностей и скандалов.

Некоторые из людей, рожденных под знаком грозы, тянутся к опасности или приключениям, путешествиям. Неприятности и события могут находить там, где их нет. У некоторых выражена тяга к опасным профессиям и рискованным ситуациям. Но, каким бы ни казался человек грозы спокойным и беспечным, вокруг него практически всегда кипят страсти.

Повстречав такую женщину, спокойствия и умиротворения не ждите. Она может быть скандальной и постоянно притягивать неприятности и ссоры, быть вечно недовольной и держать в строгости близких людей.

Женщины знака грозы довольно вспыльчивы и могут затевать скандалы и ссоры. При этом чаще всего страдают другие люди, а не они сами.

Такие женщины могут быть и внешне спокойными, но постоянно плести интриги и делать так, что вокруг них постоянно вспыхивают ссоры и конфликты.

Но есть и такие, кто тяготеет к экстремальным и опасным профессиям, хобби или может постоянно притягивать к себе неприятности и скандалы, а иногда и аварии, опасные обстоятельства и смертельную опасность. В любом случае с такой женщиной никогда не будет спокойно, так как вокруг нее постоянно кипят страсти.

Мужчина-Гроза

Мужчины этого знака – страстные натуры. Они могут производить впечатление мрачных и серьезных людей, которые могут быть неспособными на проявление яркого чувства и любви, но что начнется, если такой человек выберет себе женщину и станет ее добиваться.

Ум, изобретательность и коварство этого человека не знают границ и он пойдет на все ради достижения поставленной цели. Но иногда такой мужчина начинает проявлять характер не в процессе ухаживания, а после свадьбы. Очень часто мужчины грозы становятся ревнивцами, скандалистами и постоянно устраивают скандалы в доме. Или начинают своими действиями сами провоцировать конфликты и ссоры.

В любви

Это один из самых страстных знаков. Человек грозы, влюбившись, будет делать все ради достижения своей цели, могут стать очень настойчивым и напористым.

Эти люди могут быть мстительны в случае отказа и вести себя агрессивно и обидчиво, если с ними повести себя грубо.

Такой человек вспыльчив, может страстно добиваться любви, но потом потерять интерес или проявить характер в семейной жизни.

Представители знака могут быть суровыми и строгими, очень властными и деспотичными, кажется, что доброта и мягкость им совершенно не свойственны, но это не так. И, зная слабые стороны такого человека, можно успешно добиваться от него того, что нужно, играя на его слабостях и желаниях. Но открыто конфликтовать с ним не стоит, как и соперничать в любви, так как это может быть очень опасно.

В карьере

Поведение людей, рожденных под знаком грозы, зависит от выбранной профессии и их призвания. При этом они могут быть очень общительны, интересны, но стоит им перейти дорогу, как они покажут отрицательные стороны своего характера.

Люди этого знака могут не делать карьеры вообще, выбирая опасную профессию, в которой они могут получать удовольствие от укрощения опасности.

Но иногда они выбирают довольно опасные виды деятельности, могут быть связаны с криминалом или преступным миром.

В карьере с ними опасно конкурировать – люди грозы ни перед чем не остановятся и будут вести себя жестко и довольно агрессивно, могут пойти по трупам ради достижения своей выгоды или цели. Легко сметают конкурентов на своем пути, могут открыто конфликтовать и с начальством, нередко ставя его в невыгодное положение.

Все знаки гороскопа Майя

Источник: https://moigoroskop.org/goroskop-maiya/groza/

Гороскоп Майя: Гроза

 • Название: KAWOQ / Cauac (Кауак).
 • Значение: Гроза, Дождь.
 • Стихия: Вода.
 • Направление: Запад.
 • Совместимость: Гроза, Ночь, Олень, Обезьяна, Орел.

Знак Гроза (Кауак) — сильный дождь, ливень с грозой. Значение знака — буря, грозовая туча, гром.

Покровитель — бог дождя Чаак. Иероглиф знака изображает скопление облаков в виде пирамиды. Облака приносят дождь — источник жизни. Древние майя придавали большое значение дождю, считали его символом жизненных сил. Пирамида — символ Мировой Горы, ассоциируется с силой земли.

Таким образом, знак Гроза символизирует наполненность жизненной энергией, взрыв чувств.

Характер Грозы по Гороскопу Майя

По гороскопу Майя людям знака Гроза суждено прожить трудную судьбу. Отличаются удивительной способностью — попадать в сложные ситуации. Представители этого дня — чувствительные, ранимые натуры, слишком тяжело переносят неблагоприятные обстоятельства. Стрессовые ситуации отнимают у них много сил, даже самые маленькие проблемы заставляют мучительно страдать.

Стараются не демонстрировать свои переживания, предпочитают выглядеть дерзкими людьми. За резкими суждениями можно разглядеть неуверенность, страх. При этом положительные эмоции выплескивают так же бурно, как тщательно скрывают негативные.

Постоянная борьба со своими чувствами закаляет их характер, представители этого знака выглядят уверенными людьми, но немного печальными, погруженными в себя.

Гороскоп карьеры представляет человека знака Гроза как честолюбивого работника, стремящегося занять высокое положение. За показным спокойствием умело скрывает упрямство и властность. Всегда настаивает на своем решении, переубедить его практически невозможно.

Но излишняя чувствительность, склонность преувеличивать проблемы — качества, доставляющие немалые неудобства. Внешне уверенный в себя начальник или ведущий юрист фирмы в душе переживают бурю эмоций, сильно нервничают. Гораздо лучше люди знака Гроза чувствуют себя, работая в творческой сфере: актер, режиссер, художник.

В этом случае их природная эмоциональность идет на пользу.

В любовных отношениях люди знака Гроза — тираны и деспоты. Требуют от избранника полного подчинения, ревниво следят за его интересами и увлечениями. По гороскопу совместимости им подходят спокойные, уравновешенные люди с огромным запасом терпения.

В жизни возможны любые ситуации, партнеры могут ругаться и скандалить. Но избранник не должен проявлять агрессию в адрес человека знака Гроза, иначе трагедии вселенского масштаба не избежать.

Реакция может быть самой неожиданной, возможен полный разрыв отношений.

Мужчина Гроза

Мужчина знака Гроза — противоречивая натура. Мечтает о славе и признании, старается построить успешную карьеру. Но страдает от страхов и сомнений, в нем чувствуется постоянное внутреннее напряжение.

В любовных отношениях ищет спокойствия и понимания, но часто скандалит, не может совладать со своими эмоциями. Способный тонко чувствовать и сопереживать мужчина может составить прекрасную пару мягкой, уступчивой женщине.

В счастливом браке сможет избавиться от страхов и переживаний, обретет внутренний покой.

Женщина Гроза

Женщина знака Гроза — яркая личность, влияющая на умы окружающих людей. Красивая, хрупкая, нежная особа будоражит воображение мужчин. Кажется, что в ней таится какая-то загадка. При близком знакомстве может проявить себя как взрывная, эмоциональная особа.

По гороскопу совместимости ей подходит сильный мужчина, способный решать все ее проблемы: сложные отношения с коллегами, плохое состояние здоровья, перепады настроения. С достойным партнером готова создать крепкую семью, не будет искать приключений на стороне.

Женщина этого дня — любящая и верная супруга, заботливая мама.

Знак по Гороскопу Майя

Источник: http://ru.astrologyk.com/horoscope/mayan/cauac

Зодиакальный гороскоп и гороскоп майя

 • Птица Кецаль – его знамение,
 • Беспрестанный ливень под его знаком,
 • Сильный грохот сопровождает его путь.
 • Какао – его дерево, много какао,
 • Много мечтаний о богатстве и знатности.

Знамения дней. Чилам Балам из Кауа.

Майяское КАВАК дословно читается как «опрокинется, перевернется», являясь производным от глагола «каваль», тем не менее традиционно данный знак интерпретируется как Гроза. Это связано как с характером самого знака, так и с игрой слов: «кавак» созвучно майянскому «к’а-вак’», что означает «сильный грохот, треск, гром».

Главным элементом иероглифа знака Кавак является опрокинутая горка, состоящая из кружков. Чаще всего сверху эта горка ограничена горизонтальной линией, что символизирует высший предел.

Сочетание знака высшего предела и опрокинутой горки следует понимать как переполненность, бурное выплескивание через край.

Еще один частый элемент иероглифа Кавак – косой крест, состоящий из двух прямых коротких линий, означающих трещину, раскол, прорыв.

Таким образом, Гроза – это знак переполненности чувствами, чувственного взрыва.

Людям, рожденным в день Грозы, выпала очень непростая судьба.

Они остро реагируют на все происходящее, их нервы всегда на взводе, и хотя они привыкают к своему постоянному нервному напряжению как к фону, который сопровождает их всю жизнь, тем не менее оно часто прорывается у них наружу.

Ни под одним другим знаком не родилось на свет столько знаменитостей, оставивших после себя столь яркий, глубокий след. В этом смысле Гроза намного превосходит все остальные майяские знаки.

Человек Грозы – это крайне эмоциональная, чувственная натура. Даже когда внешне он выглядит спокойным, в его поведении, и в первую очередь в глазах, ощущается большая сила его чувств и внутренняя напряженность. Он – как грозовое небо, которое в любой момент может пролиться на землю неудержимым дождем или озариться вспышками молний.

Стоит заметить, что эта эмоциональная напряженность относится к любым чувствам Грозы – как к позитивным, так и к негативным.

Подобно тому как остро и бурно он реагирует на неприятности, точно так же и его позитивные чувства и эмоции достигают колоссальной силы, прорываясь не менее внезапно. При этом его чувства могут меняться невероятно быстро.

Если говорят, что от любви до ненависти и от ненависти до любви всего один шаг, то у Грозы это даже не шаг, а полшага, настолько быстро он способен переходить от бурной радости к бурному негодованию и наоборот.

Впрочем, все это отнюдь не означает, что люди Грозы в повседневной жизни являются совсем уж невоздержанными или неуправляемыми. Наоборот, они хорошо знают за собой свою глубокую эмоциональность и прекрасно сознают возможные негативные последствия этого.

Как правило, еще с малых лет они на собственном опыте убеждаются в необходимости сдерживать свои могучие, необузданные чувства и изо всех сил стараются держать себя в руках. Другое дело, что при их темпераменте сдержаться удается далеко не всегда и время от времени их эмоции все равно прорываются наружу.

Такова уж их природа, которую они не властны изменить. Эта постоянная борьба со своими мощными чувствами закаляет их волю, делая характер упорным, но она же накладывает на них и отпечаток некоего трагизма.

Читайте также:  Толкование онлайн гадания «дерево желаний» на картах таро

В самом деле, беспрестанная борьба с самим собой мало склоняет к тому, чтобы быть беззаботным, жизнерадостным человеком, а потому гораздо чаще людям Грозы присуще серьезное выражение лица – нередко с оттенком напряженности.

Еще более характер Грозы усугубляется такими чертами, как крайняя независимость и своеволие. При силе его эмоций он просто не в состоянии подчиняться обстоятельствам или тем более чьим-либо приказам.

Не зря майя главным знамением этого знака называют птицу кетцаль, которая является у них ярким символом независимости из-за своего неумения жить в неволе.

Майя верили, что в клетке эта гордая птица умирает от разрыва сердца.

Знаменитая личность, которая родилась в этот день и жизнь которой напоминала сплошную бурю, – это трагически погибшая английская принцесса Диана, чей феномен состоит даже не в том, что она постоянно оказывалась в эпицентре скандалов, а в том, что скандалы эти возникали, казалось бы, на пустом месте, вызывая в мире необычайно сильный резонанс. Среди известных людей, даже из королевских семей, подобные истории случаются отнюдь не редко, но далеко не всегда они вызывают такой шум и внимание во всех уголках Земли.

В этом и состоит главный талант Грозы – привлекать к себе внимание. Для этого ему даже необязательно быть участником каких-либо скандальных событий: внимание привлекает сама его неординарная личность.

К примеру, рожденных в день Грозы знаменитых актеров Николь Кидман и Брэда Питта трудно назвать слишком уж конфликтными – по крайней мере, на фоне других голливудских звезд.

Тем не менее они неизменно привлекают к себе внимание репортеров, в том числе и «желтой прессы», гораздо сильнее, чем многие заядлые скандалисты. Секрет же кроется в том, что в самом их облике, в самих глазах читается какая-то завораживающая предгрозовая сила.

В этой связи интересно, что первый фильм, с которого началась голливудская карьера Николь Кидман, носит говорящее название «Дни грома», что так хорошо резонирует с ее грозовым майянским знаком.

Что же касается повседневной жизни, то, увы, здесь знак Грозы гораздо менее благоприятен. Жить в постоянном нервном тонусе непросто, кроме того, присущее Грозе нервное напряжение бывает столь сильно, что нередко производит обратный эффект.

На языке современной психологии это называется «запредельным торможением», когда избыток возбуждения неожиданно переходит в состояние вялости, апатии, упадка сил.

Это может обернуться, в частности, пониженным давлением, и здесь скрывается большой подвох: если обычному человеку для того, чтобы взбодриться, надо выпить кофе или еще что-либо тонизирующее, то людям Грозы делать подобное крайне нежелательно.

Чтобы выйти из состояния вялости, им нужно не возбуждать себя, а, наоборот, снять лишнее возбуждение, немного успокоившись, и тогда их тонус снова придет в норму.

Еще одна характерная черта человека Грозы – это его крайнее неравнодушие к богатству, славе и вообще всевозможным житейским соблазнам. В майяской «Книге знамений дней» об этих людях сказано: «Какао – его дерево, много какао. Много мечтаний о богатстве и знатности».

Дело в том, что какао для индейцев майя являлось символом богатства, а его зерна имели для них такое же значение, какое для нас имеет золото.

Безусловно, подобные мечты о славе и богатстве характерны для всех знаков, но ни у кого другого эти стремления не вызывают столь сильных чувств и такого количества разговоров на эту тему.

Более того, люди Грозы, как правило, катастрофически не умеют удовлетворяться тем, что у них есть, им нужно все больше и больше. В этом им свойственны та же неумеренность и чрезмерность, как и во всем остальном.

Чтобы лучше понять всю грозную и мощную силу этого знака, достаточно обратиться к тем периодам истории, которые протекали под его влиянием.

Под знаком Грозы Древний Рим обрел своего самого страшного врага, имя которого – Ганнибал – стало нарицательным. Под ним же сошел с ума и впоследствии был убит римский император Калигула.

Под ним русский царь Иван Грозный, имя которого говорит само за себя, удивительно пересекаясь с названием этого майяского знака, убил своего сына.

И это еще далеко не полный список! Чего стоит хотя бы тот факт, что под знаком Грозы произошло два знаменитых вторжения в Афганистан.

В первый раз это случилось, когда в 1838 году началась англо-афганская война, закончившаяся полным поражением англичан, во второй раз, когда ту же трагическую ошибку в 1979 году повторил Советский Союз.

Неудивительно, что и сам распад бывшего СССР произошел именно под знаком Грозы, и если эти события не обернулись слишком уж большими потрясениями, то лишь потому, что в этот период роковая Гроза была уравновешена самым спокойным и сдержанным из всех майянских знаков – знаком Орла.

Иными словами, жизнь человека Грозы не обещает быть простой и легкой. Это не означает, что на его долю непременно выпадут какие-либо трагические испытания. Главным жизненным испытанием Грозы является он сам и его трудный характер.

Он – как энергия атомного ядра, которая может быть чрезвычайно разрушительной, но которую можно обуздать и направить в созидательное русло, а потому, если Гроза хочет прожить свою жизнь полноценно и счастливо, ему нужно научиться не столько сдерживать себя, сколько обрести душевное равновесие. Тогда могучая сила его эмоций непременно обернется своей позитивной стороной, вознеся его на невиданные высоты – возможно, даже не доступные никому другому.

Принцесса Диана (Диана Спенсер) (р. 1.07.1961) – скандально известная английская принцесса, трагически погибшая в 1997 году.

Йоко Оно

Источник: https://iknigi.net/avtor-antonina-sokolova/76102-zodiakalnyy-goroskop-i-goroskop-mayya-antonina-sokolova/read/page-16.html

Знак Гроза: характеристика знака в гороскопе древних Майя

Сегодня на ГороскопГуру мы разберём почти последнего представителя гороскопа древних Майя – знак Гроза. Читайте дальше, если хотите узнать о его характере и судьбе.

Знак Гроза – какой он

Обычно представители знака Гроза проживают довольно тяжелую и трудную жизнь. Им приходится переживать целую кучу трудностей и неприятностей. Всё это потому, что везение и эти люди – это вещи несовместимые. Люди Грозы буквально притягивают к себе неприятности, точно также, как высокие стволы деревьев притягивают молнию.

Но не стоит думать, что представители этого знака переживают всё это легко. Нет. К неприятностям невозможно привыкнуть. Кроме того, эти люди очень ранимые и чувствительные, поэтому очень много времени проводят в страданиях. Они постоянно переживают и нервничают, часто даже впадают в депрессию из-за тяжелых ситуаций. Каждая неудача для них – это настоящий удар, причём очень сильный!

Но несмотря на это, люди Грозы редко показывают свои чувства и переживания. Обычно они их скрывают. Именно потому их обычно считают дерзкими – ведь внешне они совершенно спокойны всегда и везде.

Может даже сложиться впечатление, что им вообще всё по барабану. Хотя вы уже знаете, что это совсем не так. За уверенным взглядом прячется страх и боль.

И даже когда представители этого знака искренне смеются, внутри у них происходит настоящее сражение, бушует целый ураган.

В карьере люди Грозы обычно преуспевают, так как очень трудолюбивы и целеустремленны. Им всегда хочется кем-то командовать, поэтому они часто занимают руководящие должности. Также они выделяются особым упрямством, которое нередко помогает им достигать вершин. Хотя, иногда они наоборот страдают от этой своей черты характера. Многие люди их не понимают.

Также людям Грозы часто мешает их чувствительность и эмоциональность. Они нечасто могут выплеснуть свои переживания, когда больше не могут их скрывать. И случается это обычно в самых неподходящий момент.

Знак Гроза – любовь и отношения

В любви представители Грозы – не самые добрые люди. Чаще всего, именно они становятся настоящими тиранами и деспотами. Они хотят целиком и полностью владеть своим партнёром, поэтому постоянно его ревнуют.

Причём не только к окружающим, а и к их увлечениям! По мнению людей знака Гроза, их возлюбленный или же возлюбленная должны интересоваться только персоной Гроз, больше ничем.

Именно потому им нужен человек, который ведёт оседлый образ жизни, а также отличается стальной выдержкой и терпением.

Не забудьте также прочитать об истории возникновения гороскопа Майя – это очень познавательно.

Источник: https://goroskop.guru/goroskopy/19017-znak-groza-harakteristika-znaka-v-goroskope-drevnih-majya.html

Знак Гроза (Кавак) в гороскопе Майя. Это стоит учитывать

Людям, рожденным в день Грозы, выпала непростая судьба.

Они остро реагируют на все происходящее, их нервы всегда на взводе, и хотя они привыкают к своему постоянному нервному напряжению, как к фону, который сопровождает их всю жизнь, тем не менее оно часто прорывается у них наружу.

С другой стороны, ни под одним другим знаком не родилось на свет столько знаменитостей, оставивших после себя столь яркий, глубокий след. В этом смысле Гроза намного превосходит все остальные майянские знаки.

Человек Грозы – это крайне эмоциональная натура. Даже когда внешне он выглядит спокойным, в его поведении, и в первую очередь в глазах, ощущается большая сила его чувств и внутренняя напряженность. Он как грозовое небо, которое в любой момент может пролиться на землю неудержимым дождем или озариться вспышками молний.

Впрочем, это относится к любым чувствам Грозы – как к позитивным, так и к негативным. При этом его чувства могут меняться невероятно быстро.

Если говорят, что от любви до ненависти один шаг, то у человека Грозы – даже не шаг, а полшага, настолько быстро он способен переходить от бурной радости к бурному негодованию, и наоборот.

Впрочем, все это отнюдь не означает, что люди Грозы в повседневной жизни являются совсем уж неуправляемыми. Наоборот, они хорошо знают за собой свою глубокую эмоциональность и прекрасно сознают возможные последствия этого.

Как правило, еще с малых лет они на собственном опыте убеждаются в необходимости сдерживать свои могучие, необузданные чувства и изо всех сил стараются держать себя в руках.

Другое дело, что при их темпераменте сдержаться удается далеко не всегда, и время от времени их эмоции все равно прорываются наружу. Такова уж их природа, которую они не властны изменить.

Психология Грозы

Постоянная борьба со своими мощными чувствами закаляет волю людей Грозы, делая характер упорным, но она же накладывает на них и отпечаток некоего трагизма. В самом деле, вечная борьба с самим собой мало склоняет к тому, чтобы быть беззаботным, жизнерадостным человеком, а потому гораздо чаще людям Грозы присуще серьезное выражение лица – нередко с оттенком напряженности.

Еще больше характер Грозы усугубляется такой чертой, как независимость и своеволие. При силе его эмоций он просто не в состоянии подчиняться обстоятельствам или чьим-либо указам.

Конечно, жить рядом со столь независимым человеком, чувства которого так непредсказуемы и глубоки, очень непросто.

Да и самому человеку Грозы его бурный характер доставляет огромное количество проблем – вся его жизнь наполнена мощными переживаниями и страстями. С другой стороны, в тех областях, где требуется сила чувств, никто не сможет сравнится с Грозой.

Очень хорошо, когда эти люди находят себя в искусстве, где они могут наилучшим образом реализовать весь свой могучий потенциал.

Кроме того, в силу своего темперамента Гроза часто попадает в эпицентр всевозможных скандалов и ярких событий, а значит, и их шансы попасть на первые полосы газет максимально высоки. Интересно, что отцом самого жанра «желтой прессы», питающейся скандалами и скандальными слухами, считается известный американский журналист Джозеф Пулитцер, родившийся в день Грозы.

Еще одна знаменитая личность, которая родилась в этот день и жизнь которой напоминала сплошную бурю, — это трагически погибшая английская принцесса Диана, чей феномен состоит даже не в том, что она постоянно оказывалась в эпицентре скандалов, а в том, что скандалы эти возникали, казалось бы, на пустом месте, вызывая в мире необычайно сильный резонанс. Среди известных людей, даже из королевских семей, подобные истории случаются отнюдь не редко, но далеко не всегда они вызывают такой шум и внимание во всех уголках Земли.

Читайте также:  Мантра харе кришна

В этом и состоит главный талант Грозы — привлекать к себе внимание. Для этого ему даже необязательно быть участником каких-либо скандальных событий: внимание привлекает сама его неординарная личность.

К примеру, рожденных в день Грозы знаменитых актеров Николь Кидман и Брэда Питта трудно назвать слишком уж конфликтными — по крайней мере, на фоне других голливудских звезд.

Тем не менее они неизменно привлекают к себе внимание репортеров, в том числе и «желтой прессы», гораздо сильнее, чем многие заядлые скандалисты. Секрет же кроется в том, что в самом их облике, в самих глазах читается какая-то завораживающая предгрозовая сила.

В этой связи интересно, что первый фильм, с которого началась голливудская карьера Николь Кидман, носит говорящее название «Дни грома», что так хорошо резонирует с ее грозовым майянским знаком.

Не только эмоции, но и само мышление Грозы также отличается большой силой и глубиной.

Конечно, он не похож на ученого сухаря, но зато способен принести свое могучее вдохновение и воодушевление даже в научное творчество, окрасив его новыми яркими красками.

Неудивительно, что под этим знаком родилось немало выдающихся ученых. Чего стоят хотя бы такие имена, как Максвелл или Нильс Бор – один из основателей квантовой физики!

Еще одна яркая черта Грозы – это неравнодушие к богатству, славе и вообще всевозможным житейским соблазнам.

Безусловно, мечты о славе и богатстве характерны для всех, но ни у кого другого эти стремления не вызывают столь сильных чувств.

Более того, люди Грозы, как правило, катастрофически не умеют удовлетворяться тем, что у них есть, в этом им свойственна та же неумеренность и чрезмерность, что и во всем остальном.

У каждого из знаков календаря Майя
есть свои особенности.

Кто-то отличается твердым характером, кого-то природа наградила отличительной интуицией, кто-то может похвастаться умением читать людей, как открытую книгу и добиваться любой поставленной цели.

Если же говорить о человеке-Грозе (Кавак), то несмотря на трудности, которые подготовила им судьба, яркий и глубокий след в истории они после себя оставят однозначно.

Судьба у рожденных под знаком Грозы по гороскопу Майя
довольно непростая, но по-другому и быть не может, ведь природа не зря наградила их таким невероятным зарядом энергии и эмоций.

Конечно, тяжело находиться в постоянном напряжении.

На это способен далеко не каждый, но представители этого символа привыкают к такой особенности характера, ведь свойственно это им на протяжении всей жизни.

Характерные особенности человека Гроза

В плане эмоций этот символ значительно опережает все остальные. Примечательно, что выделить таких людей из толпы можно не только опираясь на основные характеристики личности, но и по внешнему виду. Постоянное напряжение оставляет отпечаток на лице. Напряжение, беспокойство и переживания можно заметить даже невооруженным взглядом.

Показательное спокойствие

Рожденные под знаком Грозы по календарю Майя
очень эмоциональные люди. Порой им удается сохранить показное спокойствие, но при этом внутри у них бушуют такие чувства, что сравнить их можно разве, что с ураганом. Если же эта стихия выйдет из-под контроля и вырвется наружу, рядом лучше не находиться. Хотя относится это лишь к негативным эмоциям.

Если же представители знака не смогут сдержать положительные чувства, то быть свидетелями, а если повезет, то даже и участниками такой бурной радости, можно лишь только надеяться.

Эмоции рано или поздно вырвутся наружу

Близкому окружению Грозы стоит быть готовыми не только к любым проявлениям чувств и эмоций, но и к резким перепадам настроения. Подобная характеристика может насторожить и даже напугать, но не стоит думать, что рожденные под этим знаком календаря Майя
являются натурами неадекватными и неуправляемыми.

Они вполне способны управлять своими эмоциями и контролировать их. Только надо учитывать, что долго делать этого не стоит, ведь рано или поздно все это вырвется наружу, и тогда плохо будет всем.

Скрытая опасность

Держать себя в руках и контролировать эмоции очень сложно, но делают это представители знака Грозы с самого раннего детства, поэтому вполне привыкли к сдерживанию даже очень сильных эмоций.

Главное, что нужно знать им самим и их близким людям – выход эмоциям наружу все-таки организовать надо. Возможно, это будет какое-то творчество, возможно – хобби или увлечение.

Если же этого не организовать, проблемы с психикой вполне вероятны.

Довольно тяжелые последствия для отношения с окружающими приносят присущие Грозе независимость и своенравие. Эти люди совершенно не могут подчиняться другим, или выполнять какие-то правила, если только они не совпадают с их собственными убеждениями.

Это стоит учитывать

Близким Грозы очень непросто находится с ними рядом, но и самим представителям этого знака довольно тяжело. Они часто страдают из-за бурного характера и неуправляемых эмоций. Прекрасно, если получится направить эту энергию в нужное русло. Если будет возможность проявлять себя в творчестве или других, требующих эмоциональности сферах деятельности, в жизни получится достичь больших успехов.

Если же такой возможности не представится, то для окружающих это будет просто скандальная личность, которая только и ищет возможности с кем-нибудь поругаться.

В принципе, только в сложности характера и заключается трудности жизни представителей знака Грозы гороскопа индейцев Майя. Если же они научатся управлять своими эмоциями, то окружающие смогут понять и принять таких людей со всеми их странностями.

В данном разделе представлен гороскоп Майя. Каждый день в календаре майя что-то означал, всего в каждом месяце по календарю майя 20 дней. С помощью нашей программы вы сможете узнать в какой день по календарю майя вы родились и каким характером наделены.

Гроза (Кавак)

Характер Грозы

Людям, рожденным в день Грозы, выпала очень непростая судьба.

Они остро реагируют на все происходящее, их нервы всегда на взводе, и хотя они привыкают к своему постоянному нервному напряжению, как к фону, который сопровождает их всю жизнь, тем не менее оно часто прорывается у них наружу.

С другой стороны, ни под одним другим знаком не родилось на свет столько знаменитостей, оставивших после себя столь яркий, глубокий след. В этом смысле Гроза намного превосходит все остальные майянские знаки.

Человек Грозы – это крайне эмоциональная натура. Даже когда внешне он выглядит спокойным, в его поведении, и в первую очередь в глазах, ощущается большая сила его чувств и внутренняя напряженность. Он как грозовое небо, которое в любой момент может пролиться на землю неудержимым дождем или озариться вспышками молний.

Впрочем, это относится к любым чувствам Грозы – как к позитивным, так и к негативным. При этом его чувства могут меняться невероятно быстро.

Если говорят, что от любви до ненависти один шаг, то у человека Грозы – даже не шаг, а полшага, настолько быстро он способен переходить от бурной радости к бурному негодованию, и наоборот.

Впрочем, все это отнюдь не означает, что люди Грозы в повседневной жизни являются совсем уж неуправляемыми. Наоборот, они хорошо знают за собой свою глубокую эмоциональность и прекрасно сознают возможные последствия этого.

Как правило, еще с малых лет они на собственном опыте убеждаются в необходимости сдерживать свои могучие, необузданные чувства и изо всех сил стараются держать себя в руках.

Другое дело, что при их темпераменте сдержаться удается далеко не всегда, и время от времени их эмоции все равно прорываются наружу. Такова уж их природа, которую они не властны изменить.

Такая постоянная борьба со своими мощными чувствами закаляет их волю, делая характер упорным, но она же накладывает на них и отпечаток некоего трагизма. В самом деле, вечная борьба с самим собой мало склоняет к тому, чтобы быть беззаботным, жизнерадостным человеком, а потому гораздо чаще людям Грозы присуще серьезное выражение лица – нередко с оттенком напряженности.

Еще больше характер Грозы усугубляется такой чертой, как независимость и своеволие. При силе его эмоций он просто не в состоянии подчиняться обстоятельствам или чьим-либо указам.

Конечно, жить рядом со столь независимым человеком, чувства которого так непредсказуемы и глубоки, очень непросто.

Да и самому человеку Грозы его бурный характер доставляет огромное количество проблем – вся его жизнь наполнена мощными переживаниями и страстями. С другой стороны, в тех областях, где требуется сила чувств, никто не сможет сравнится с Грозой.

Очень хорошо, когда эти люди находят себя в искусстве, где они могут наилучшим образом реализовать весь свой могучий потенциал.

Кроме того, в силу своего темперамента Гроза часто попадает в эпицентр всевозможных скандалов и ярких событий, а значит, и их шансы попасть на первые полосы газет максимально высоки. Интересно, что отцом самого жанра «желтой прессы», питающейся скандалами и скандальными слухами, считается известный американский журналист Джозеф Пулитцер, родившийся в день Грозы.

В этом и состоит главный талант человека Грозы – привлекать к себе внимание. Для этого ему даже необязательно быть участником скандальных событий: внимание привлекает сама его неординарная личность. Секрет же кроется в том, что в самом их облике, в самих глазах, читается какая-то завораживающая предгрозовая сила.

Не только эмоции, но и само мышление Грозы также отличается большой силой и глубиной.

Конечно, он не похож на ученого сухаря, но зато способен принести свое могучее вдохновение и воодушевление даже в научное творчество, окрасив его новыми яркими красками.

Неудивительно, что под этим знаком родилось немало выдающихся ученых. Чего стоят хотя бы такие имена, как Максвелл или Нильс Бор – один из основателей квантовой физики!

Еще одна яркая черта Грозы – это неравнодушие к богатству, славе и вообще всевозможным житейским соблазнам.

Безусловно, мечты о славе и богатстве характерны для всех, но ни у кого другого эти стремления не вызывают столь сильных чувств.

Более того, люди Грозы, как правило, катастрофически не умеют удовлетворяться тем, что у них есть, в этом им свойственна та же неумеренность и чрезмерность, что и во всем остальном.

Иными словами, жизнь человека, рожденного в день Грозы, не обещает быть легкой. Это не значит, что на его долю непременно выпадут трагические испытания – главным жизненным испытанием Грозы является он сам и его трудный характер.

Он как энергия атомного ядра, которая может быть разрушительной, но которую можно обуздать и направить в созидательное русло, а потому если человек Грозы хочет прожить полноценно и счастливо, ему нужно научиться не столько сдерживать себя, сколько обрести душевное равновесие.

Тогда могучая сила его эмоций непременно обернется своей позитивной стороной, вознеся его на невиданные высоты – возможно даже, недоступные никому другому.

Значение символа Кавак

Майянское КАВАК дословно читается как «опрокинется, перевернется», являясь производным от глагола «каваль», тем не менее традиционно данный знак интерпретируется как Гроза. Это связано как с характером самого знака, так и с игрой слов: «кавак» созвучно майянскому «к’а-вак’», что означает «сильный грохот, треск, гром».

Главным элементом иероглифа знака Кавак является опрокинутая горка, состоящая из отдельных кружков. Чаще всего сверху эта горка ограничена прямой горизонтальной линией, что символизирует высший предел.

Сочетание знака высшего предела и опрокинутой горки следует понимать как переполненность, бурное выплескивание через край.

Еще один частый элемент иероглифа Кавак — косой крест, состоящий из двух прямых коротких линий, означающих трещину, раскол, прорыв.

Часто иероглиф знака Кавак стилизуется под человеческое лицо в профиль. При этом на месте рта нередко изображается значок зерна (разделенный пополам прямоугольник) в окружении множества черных точек. На языке майянских образов все это означает множество разговоров и мыслей о богатстве и изобилии.

Таким образом, Гроза — это знак переполненности чувствами, чувственного взрыва.

Мировые знаменитости, родившиеся в день Грозы

 • Принцесса Диана (Диана Спенсер)
  (р. 1.07.1961) – Скандально известная английская принцесса, трагически погибшая в 1997 году.
 • Йоко Оно

Источник: https://placegid.ru/znak-groza-kavak-v-goroskope-maiya-eto-stoit-uchityvat/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector